INJURIES

AMP Sports Med providers successfully resolve most chronic and acute pain and soft tissue injuries. Click on the list of specific areas of the bodies below to learn more:

muscleman.png

Injuries List A-Z

Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna?


Cena instalacji fotowoltaicznej zależy od wielu czynników, jeżeli chcemy otrzymać ofertę nie zawyżoną. Na cenę wpływa pokrycie dachowe, długość tras kablowych, rodzaj modułów i falownika, konstrukcja i zabezpieczenia. Cena kształtuje się na poziomie od 3.500 zł do 6.500 zł za 1kWp zainstalowany
Kiedy to mi się zwróci?


Poproś o kalkulację dla Ciebie poprzez Nasz formularz! Zwrot z inwestycji zależy od jej wartości, poziomu dofinansowań, sposobu finansowania i aktualnej taryfy. Obecnie dzięki dotacji szacowany jest zwrot z inwetycji z przeciągu 6lat
Jak dobrać instalację?


Najlepiej zsumować zużycie z rachunków za prąd z całego roku, pomnożyć razy 1,2 i podzilić przez 1000 Jeżeli planujemy zainstalowanie ogrzewania elektrycznego lub pompę ciepła należy odpowiednio zawyżyć obliczoną wartość. Najlepiej jednak skorzystać z darmowej porady Naszych fachowców, którzy odpowiednio dobiorą instalację do Państwa potrzeb
Czy są jakieś dotacje?


W zależności od tego, jakim podmiotem jesteś (os. fizyczna, forma, gospodarstwo domowe) dostępne są różne formy finansowania. Zadzwoń i sprawdź aktualne dotacje.
Jak wygląda proces przyłączeniowy?


Przebieg procesu różni się minimalnie w zależności od Operatora (Energa, PGE) Przeważnie proces wygląda następująco: 1. Montaż instalacji przez certyfikowanego instalatora 2. Zgłoszenie instalacji do sieci (Operator ma 30 dni od dnia zgłoszenia na przyjęcie zgłoszenia) - instalacja fotowoltaiczna jest wyłączona 3. Wymiana licznika na dwukierunkowy (Klient nie płaci za wymianę licznika - w tym momencie można uruchomić instalację, która zapewnia energię na autokonsumpcję- wszystkie nadwyżki przepadają) 4. Świadectwo przyłączenia do sieci - określa pierwszy dzień produkcji energii z mikroinstalacji - od tego momentu magazyniwane są nadwyżki - jednak nie widać ich jeszcze na fakturze 5. Wniosek o aneks do umowy dystrybucyjnej 6. Podpisanie umowy - lub status prosumenta - od tego momentu wykazywana jest mikroinstalacja na rachunkach - nadwyżki od dnia z pkt. 4 się kumulują.
Kto to jest prosument?


prosument energii odnawialnej – odbiorca końcowego wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Prosument może rozliczać nadwyżki oddane do sieci. Przy instalacji do 10kWp - za jedną jednostkę oddaną do sieci odbiera 0,8 Przy instalacji od 10-50kWp - za jedną jednostkę oddaną do sieci odbiera 0,7
Jak działa instalacja fotowoltaiaczna?


Panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu, gruncie, elewacji - produkują prąd stały (strona DC) Do instalacji niezbędne jest urządzenie zwane falownikiem (inwerterem) - jest to pewien rodzaj przetwornicy, która zamienia prąd stały na prąc zmienny - w gniazdkach. Instalacja podłączona jest do sieci poprzez licznik dwukierunkowy - nieskonsumowane nadwyżki trafiają do sieci -w nocy energia jest z niej pobierana. Instalacja jest samoobsługowa, nie trzeba nic przy niej robić. Jest to na tyle inteligentne urządzenie, które najpierw przesyła prąd na potrzeby włąsne (autokonsumpcja), dopiero później przesyła nadwyżki do sieci.